انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
شانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/26 | 

شانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری 
برای ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس  www.nqpc.ir مراجعه فرمایید 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران:
http://iranipa.com/find.php?item=1.62.199.fa
برگشت به اصل مطلب