انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
ششمین همایش ساخت داخل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
ششمین همایش ساخت داخل و بازسازی تجهیزات و قطعات نیروگاهی  6 الی 8 اسفند ماه برگزار می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش http://www.localcontent.ir/ مراجعه فرمایید.نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران:
http://iranipa.com/find.php?item=1.62.145.fa
برگشت به اصل مطلب