انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران- اخبارانجمن
پیاده سازی مدیریت دانش در برق تهران با هدف ارتقای بهره وری و رشد سازمانی منطبق با مدل APO

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | 
      عنوان کارگاه آموزشی :
پیاده سازی مدیریت دانش در برق تهران با هدف ارتقای بهره وری و رشد سازمانی منطبق با مدل APO

فهرست مطالب:
  • برق تهران در یک نگاه
  • چرا از مدل APO استفاده می کنیم؟
  • هدف از مدیریت دانش
  • اهداف استراتژی و راهبرد
  • چشم انداز مدیریت دانش و استراتژی آن
  • موضوعات کلیدی کسب و کار
  • نحوه پیاده سازی مدیریت دانش در برق تهران
  • اجرای پروژه Quic Win و ارزیابی نتایج آن

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران:
http://iranipa.com/find.php?item=1.61.98.fa
برگشت به اصل مطلب