انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران- اخبارانجمن
فرم نظر سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱ | 
فرم نظر سنجی اعضاء حقیقی و حقوقی در خصوص فعالیتهای انجمن علمی انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران (در سال 1396 )
 
پاسخگوی ارجمند،
این پرسشنامه به بررسی میزان رضایت اعضای انجمن می پردازد. خواهشمند است تمام پرسش‌ها را با دقت مطالعه فرموده و از میان گزینه‌های پیشنهادی، گزینه ای را که به دیدگاه شما نزدیکتر است، انتخاب کنید. بدیهی است، پاسخ های شما انجمن را در برنامه‌ریزی برای دستیابی به نتایج بهینه یاری خواهد کرد.
یادآور می‌شود، تمام پاسخ‌ها محرمانه تلقی شده و پرسشنامه شما به همراه سایر پرسشنامه ها به صورت کلی بررسی می شود. از اینکه وقت خود را صرف پاسخگویی می‌کنید سپاسگزاریم.

فرم نظر سنجی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران:
http://iranipa.com/find.php?item=1.61.100.fa
برگشت به اصل مطلب